Annullerings- og betalingsbetingelser

Afbestilling/reduktion vedrørende reservationer op til 9 personer/4 værelser kan ske uden omkostninger indtil kl. 12.00 dagen før ankomst. Afbestilling senere end kl. 12.00 dagen før ankomst eller no-show, medfører fuld erstatningspligt for bestiller.

Afbestilling/reduktion vedrørende reservationer for hele grupper – fra 10 personer/5 værelser
skal ske skriftligt inden 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved meddelelse senere end 3 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller erstatningsansvarlig for hotellets tab – dog max. for 75 % af den aftalte arrangementspris alt inklusive.

Der kræves fuld dækning ved afbestilling eller reduktion senere end 5 dage før arrangementet samt for ydelser, der ikke kan afbestilles.

Afbestilling/reduktion vedrørende større reservationer for hele grupper – fra 40 personer/12 værelser skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse. Ved meddelelse senere end 4 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller erstatningsansvarlig for hotellets tab – dog max. for 75 % af den aftalte arrangementspris alt inklusive.

Der kræves fuld dækning ved afbestilling eller reduktion senere end 8 dage før arrangementet samt for ydelser, der ikke kan afbestilles.

Reservationer kan annulleres eller ændres pr. e-mail til hotellet  i henhold til ovenstående annulleringsbetingelser.

Det skal hertil bemærkes, at nogle tilbud ikke kan annulleres, refunderes eller ændres. Dette vil fremgå ved din bestilling.

Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser udenfor hotellets kontrol, berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.

Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Samtidig henviser vi til, at Fakkelgaarden ikke eftersender regninger, men ønsker afregning på afrejsedagen eller forudbetaling.

Annullering skal foretages skriftligt.

Alle priser er totalpriser inkluderet moms, service og miljøtillæg.

Der opkræves gebyr for betaling med kreditkort i henhold til gældende lovgivning.

Fakkelgaarden Gaardhaven Gourmetrestaurant